Jerzy Oleszkowicz – reżyser filmu „Draża Czetnik. Legenda kresów”

Nagroda Specjalna
IKONA
​VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych
​i Wojskowych

reżyser filmu
„Draża Czetnik. Legenda kresów” – Jerzy Oleszkowicz